Санаторій Черче - осбб Надія

Увійти Зареєструватися
+38 (050) 911 82 51
+38 (095) 428 89 08
+38 (098) 667 59 18

Санаторій

Санаторій «Черче», с. Черче

 Черченський живець запрошує

Відвідайте мальовничий куток опільського краю, що своїми унікальними природніми факторами повертає людям найдорожчий скарб — здоровя!

У 2009 році ви-повнилося 80 ро-ків з дня офіцій-ного відкриття лікувально-оздо-ровчого закладу у мальовничому селі Черче Рога- тинського району Івано-Фран-ківської області, що розкинуло свої обійстя між горами, крутос-хилими з півдня і пологосхилими з півночі, горбами, пагорбами та пагорками, між нерівномірними за своєю величи-ною долинами та придолинками. 

В одній продовгуватій і доволі вузькій низовині у 1929 році по¬ста, як тоді на-зивався, “Мінеральний живець “Черче”. І хоча насправді почав він функціонува-ти двома роками раніше, саме ця дата вважається офіційним по-чатком діяльності теперішнього санаторію ЗАТ “Укрпрофоздо- ровниця”, під назвою “Курорт “Черче”.

Санаторій «Черче» - єдиний бальнеогрязевий санаторно-курортний заклад ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» в Івано-Франківській області. Оточений передгір'ями Карпат з прекрасною мальовничою природою, він має чудові лікувальні чинники: унікальні сірководневі води мацестінского типу, торф'яно лікувальні грязі і клімат лісостепової зони все це сприяє лікуванню хворих із захворюваннями органів дихання, травлення, нервової системи, порушень обміну речовин, тощо.

  ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ ФАКТОРИ

Сірководневі ванни

(сульфітно-сульфатно- гідрокарбонатно- кальцієва вода з вмістом сірководню від 30-60 мг/л)

Збільшують про-никливість клітин¬ної оболонки, що сприяє нормальному притоку живильних речовин до клітин, підвищує діяльність ферментів і гормонів в організмі, покра¬щує обмін речовин в серцевому м’язі, сповільнює згортан¬ня крові — таким чином поперед- жується тромбоут¬ворення, підвищу¬ється інтенсивність відновних процесів у пошкоджених тка¬нинах, що сприяє розсмоктуванню запального вогни¬ща, покращує пере- феричний кровообіг, знімає біль, підви¬щує резистентність організму.

Торф’яні грязі 
Регулюють процеси тканевого обміну, стимулюють функції ендокринних залоз, сприяють розсмоктуванню інфільтратів, утворених в результаті запального процесу, покращують трофіку хворих органів і тканин, зменшують біль

Механізм дії
Основний фактор дії — фізичний, сприяє про¬довженій дії тепла. Другий фактор — хімічний, який включає різні компоненти, тобто аміни, сір¬ководень, тощо. Третій фактор — механічний, дія електрострумів, які виникають між шкірою і гряз¬зю під час аплікації.
Діючи на шкіру, грязеві аплікації своїм те¬плом, хімічним та механічним факторами викли¬кають подразнення нервових закінчень, закладе¬них в шкірі і слизових.
Зворотня реакція являє собою комплекс склад¬них нервових судинних реакцій, реакцій зі сторо¬ни ендокринної системи, обміну речовин і т. д.

 Показання 

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта:

-       остеохондрози

-       деформуючі спондильози;

-       спондилоартрози.

Запальні процеси хребта:

-       хвороба Бехтерова. Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів:

-       первинні деформуючі артрози;

-       поліостеоартрози;

-       післятравматичні артрози.

Запальні процеси суглобів:

-       ревматоїдні атрити, поліартрити;

-       ревматичні артрити;

-       інші види артритів та поліартритів. Захворювання центральної нервової системи:

-       стан після перенесення інсультів та черепно-мозкових травм у вигляді паралічів та парезів (приймаються хворі з супроводжуючими особами);

-       стан після перенесених запальних процесів мозку;

-       функціональні розлади центральної нервової системи (неврастенія, астенічний синдром, безсоння та інші).

Захворювання периферичної нервової системи:

-       неврити;

-       радикуліти;

-       плексіти;

-       стан після перенесення травм спинного мозку та периферичних нервів.

Захворювання периферичних судин:

-       облітеруючий ендартеіїт нижніх кінцівок;

-       варикозне розширення вен;

-       хронічні виразки нижніх кінцівок;

-       хвороба Рейно.

Запальні процеси жіночої статевої сфери:

(хронічні андексити,ендорміти, безпліддя).

Запальні процеси чоловічої статевої сфери:

 (хронічні простатити та інші). Реабілітаційне відділення для хворих з цереброваскулярною патологією.

Сучасна фізіотерапія в тому числі лазеротера- пія, електрогрязеліку- вання, голкорефлексо-терапія, психотерапія, лікувальна фізкультура і механотерапія, підвод-не витяжіння, підвод¬ний душ-масаж, зубне протезування, апаратні і лабораторні методи діагностики, інгалято-рій.Допоміжні лікувальні фактори 

Реабілітацій¬ний відділ для хворих, що перене¬сли травми та осіб із за¬хворюванням опорнорухо- вого апарата.

     Наша адреса:

     с.Черче, Рогатинськийр-н, Івано-Франківська обл., Україна, 77015

     Cherche, Rohatyn dst., Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, 77015

     Санаторій-курорт "Черче"

       

       

Приєднуйтесь

Контакти

+38 (095) 428 89 08

осбб "НАДІЯ" (Санаторій "Черче")
77015, Івано-Франківська обл,
Рогатинський р-н, с.Черче
вул.І.Франка 109